لینک های ضروری
برش صنعتی منسوجات
نویسنده یا مترجم : ندا دهقان، پدرام پیوندی
ماه انتشار : شهریور ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 430,000
شبیه‌سازی پارچه با مدل جرم و فنر
نویسنده یا مترجم : وجیهه مظفری شمسی، پدرام پیوندی
ماه انتشار : شهریور ۱۳۹۷
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 335,000
زبان تصویر و شیوه نقاشی
نویسنده یا مترجم : بهرام احمدی
ماه انتشار : شهریور 1397
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 370,000
تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)
نویسنده یا مترجم : محمد غفاری، امیررضا کنجکاو منفرد
ماه انتشار : مرداد ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 350,000
روش و مبانی فقه الحدیث
نویسنده یا مترجم : علی‌محمد میرجلیلی
ماه انتشار : مرداد ۱۳۹۷
تیراژ : 500
قیمت پشت جلد : 240,000
برنامه‌ریزی یک اجتماع خوب
نویسنده یا مترجم : نجما اسماعیل‌پور، میترا قربی
ماه انتشار : تیر ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 325,000
سیرتحول رویکردها و نظریه‌ها در فلسفه جغرافیا
نویسنده یا مترجم : احسان لشکری تفرشی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 240,000
کنایه‌کاوی در امالی شریف مرتضی
نویسنده یا مترجم : فاطمه جمشیدی، وصال میمندی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 250,000
آیینه تعلیم (ادبیات تعلیمی منظوم)
نویسنده یا مترجم : محمدکاظم کهدویی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 180,000
فصل تحصیلی ما
نویسنده یا مترجم : نجمه عزیزی بندرآبادی
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 120,000
اصول ایمنی در آزمایشگاه
نویسنده یا مترجم : ربابه حاجیان
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 150,000
قواعد و متون عربی ۲
نویسنده یا مترجم : محمدرضا نجاریان
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 500
قیمت پشت جلد : 280,000
کاربرد اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت در مباحث زنجیره تامین
نویسنده یا مترجم : داود شیشه‌بری، نورالدین سلیمی، نادر اصغری آخا
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 400
قیمت پشت جلد : 180,000
آموزش محیط زیست در برنامه درسی
نویسنده یا مترجم : مریم کیان، بهنام کریمی
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۶
تیراژ : 400
قیمت پشت جلد : 140,000
روش پژوهش، نگارش و ارائه در علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسنده یا مترجم : محمد قاسم‌زاده
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۶
تیراژ : ۴۰۰
قیمت پشت جلد : 200,000