دسترسی سریع
نویسنده یا مترجم : سید علیرضا افشانی
ماه انتشار : اسفند 1402
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 1,760,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدعلی فضیلت‌فر، فائزه‌السادات میرفخرالدینی
ماه انتشار : اسفند 1402
تیراژ : 50

قیمت پشت جلد : 2,200,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حبیب زارع، فاطمه زمزم، علیرضا بابایی
ماه انتشار : اسفند 1402
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,760,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سیدمحمود زنجیرچی، شهرزاد چرخکار
ماه انتشار : اسفند 1402
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 2,200,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حسین صمدی، اکبر قوامی، جلیل مرادی، لیلا حصاری
ماه انتشار : اسفند 1402
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 3,640,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمد کاظم کهدویی
ماه انتشار : اسفند 1402
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,040,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : نیما حمزیان، کوروش صابر، سپیده عبداللهی دهکردی
ماه انتشار : اسفند 1402
تیراژ : 50

قیمت پشت جلد : 1,500,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مصطفی نوحی، علی میروکیلی، سیدعلی صدرالسادات
ماه انتشار : بهمن ۱۴۰۲
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 2,280,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدمهدی حیدری
ماه انتشار : بهمن ۱۴۰۲
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 3,650,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حسین صمدی، فرحناز آیتی‌زاده، محمدجواد رضی، محمدرضا صادقیان شاهی
ماه انتشار : بهمن ۱۴۰۲
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,520,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علیرضا رجبی‌پور میبدی، سید سینا معصومی
ماه انتشار : دی ۱۴۰۲
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,520,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : زینب سلطان‌زاده، محسن بهادر نجف‌آبادی
ماه انتشار : دی ۱۴۰۲
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,520,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مجتبی جوکار، حسن حقانی‌نژاد، محمد گلشن تفتی، حمیدرضا وارسته‌روان، عارفه اکابری
ماه انتشار : دی ۱۴۰۲
تیراژ : 60

قیمت پشت جلد : 2,100,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : فائزه‌السادات میرفخرالدینی
ماه انتشار : آبان ۱۴۰۲
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 2,850,000

معرفی کتاب :

رقابت شدید در صنعت گردشگری جهانی، سازمان‌ها را ملزم می‌کند تا بهترین و کارآمدترین راه‌ها را برای بهبود خدمات از نظر هزینه، کیفیت و نوآوری تعیین کنند. این کتاب برنامه‌های آموزشی در زمینه مدیریت گردشگری، دوره‌های مرتبط با عملیات هتل و رستوران را ارائه می‌دهند. همچنین برخی از حوزه‌های تصمیم‌گیری را معرفی می‌کند که مدیران گردشگری در آن درگیر هستند. علاوه بر این، هر فصل از این کتاب درسی دیدگاهی مستقل داشته و به یک بعد خاص از مدیریت عملیات مهمان‌نوازی تمرکز می‌کند تا از این طریق بیشترین انعطاف‌پذیری آموزشی را ارائه شود. کتاب حاضر به دانشجویان، مربیان و متخصصان صنعت در حوزه‌ی مدیریت عملیات در صنعت هتل‌داری پیشنهاد می‌شود.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : الهه عسکری، زهرا نوروزی، فاطمه دهقانی فیروزآبای، مهدیه لائح، امین صالحی ابرقویی، کوروش جعفریان
ماه انتشار : آبان ۱۴۰۲
تیراژ : 65

قیمت پشت جلد : 682,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سعید حسنی، محمد افشاری
ماه انتشار : آبان ۱۴۰۲
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 3,360,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : میرسامان پیشوایی، داود شیشه‌بری، مرضیه کشاورز
ماه انتشار : آبان ۱۴۰۲
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 2,280,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مرضیه لطفی، فهیمه قنبری، حامد حسینیان، ملیحه لطفی، روشنک شمع‌ریز، ساعده خادم‌پر
ماه انتشار : آبان ۱۴۰۲
تیراژ : 40

قیمت پشت جلد : 1,535,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مرضیه لطفی، علی دادبین‌پور، فائزه شفیعی، فرانک کرمی‌فرد، سیدحسین شاهچراغی، فهیمه عضد
ماه انتشار : آبان ۱۴۰۲
تیراژ : 40

قیمت پشت جلد : 1,892,500

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : وهاب امیری
ماه انتشار : شهریور ۱۴۰۲
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 3,440,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمد فرشی، مهدیه هاشمی‌نژاد، محسن علمبرداری میبدی، علی شکیبا، مریم بابایی زارچ، خدیجه نظری ندوشن
ماه انتشار : شهریور ۱۴۰۲
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 2,200,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علی طالبی، مریم اکبری، زینب کریمی
ماه انتشار : مرداد 1402
تیراژ : 1000

قیمت پشت جلد : 3,200,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : کمال امیدوار
ماه انتشار : مرداد 1402
تیراژ : 1000

قیمت پشت جلد : 1,440,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محسن عباسی هرفته، سیدمحمد امین طباطبایی
ماه انتشار : مرداد 1402
تیراژ : 1000

قیمت پشت جلد : 1,000,000

معرفی کتاب :

این کتاب، با بیانی ساده و بهره گرفتن از زبان تصاویر، به کم و کیف مداخله در بناها و بافت های خشتی می‌پردازد و با بررسی مداخلات مرمتی پرتکرار سالهای اخیر در بافت تاریخی یزد و معرفی شیوه‌های درست و نادرست مداخله، به ترسیم فضای کلی حفاظت اصولی از مجموعه‌های خشتی و تبیین اصولی چون اصالت، یکپارچگی، تداوم، سادگی و توجه به ماهیت ارگانیک و گلی این گونه از ساخت و ساز، به متولیان معماری خشتی کمک می‌کند به نحو شایسته از دارایی فرهنگی که در اختیار دارند، حفاظت نمایند.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علیرضا صدیقی انارکی، محمدرسول جان‌نثار
ماه انتشار : خرداد ۱۴۰۲
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 6,200,000

معرفی کتاب :

این کتاب در مورد هارمونیک‌های سیستم قدرت و طراحی فیلترهای پسیو نوشته شده است که شامل تولید هارمونیک، کاهش، اندازه گیری و برآورد، محدودیت‌ها بر اساس استانداردهای IEEE و IEC، تشدید هارمونیکی، تشکیل بانک‌های خازنی شنت و مدل سازی اجزای سیستم‌های قدرت است. ضریب نفوذ هارمونیک در سیستم‌های قدرت، فیلترهای پسیو و موارد مطالعه نوعی که شامل منابع انرژی تجدید پذیر - تولید انرژی خورشیدی و بادی - می‌شود، از جمله جنبه‌های دیگری است که در این کتاب ارئه شده است

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حسین مطلبی، علی دهقانی احمدآبادی، محمدعلی مروتی شریف‌آباد
ماه انتشار : خرداد ۱۴۰۲
تیراژ : 1000

قیمت پشت جلد : 1,200,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمد قاسم‌زاده
ماه انتشار : خرداد ۱۴۰۲
تیراژ : 1000

قیمت پشت جلد : 1,480,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : اکبر غفوری، سید روح‌الله طباطبایی ندوشن
ماه انتشار : خرداد ۱۴۰۲
تیراژ : 1000

قیمت پشت جلد : 1,950,000

معرفی کتاب :

یکی‌از پرکاربردترین موضوعات در گفت‌وگوهای روزمره، «سیاست» است که حول انگاره‌ها و موضوعاتی مانند:منشأ و ماهیت دولت چیست؟ مشروعیت دولت از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ حدود و اختیارات دولت تا کجا و در چه‌حد و اندازه‌ای است؟ دولت نسبت‌به مردم و متقابلاً مردم نسبت به‌دولت چه حقوقی دارند؟ کارکرد و اهداف یک دولت چیست؟ و اصلاً چه دولتی مطلوب‌و کدام حکم‌رانی، خوب است؟... می‌باشد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : هادی لوک‌زاده، منصوره تاتاری، محمدرحیم طالب تاش
ماه انتشار : فروردین ۱۴۰۲
تیراژ : 1000

قیمت پشت جلد : 3,920,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : رقیه‌السادات رضوی محمودآبادی، نسیم نمیرانیان، مریم تیموری
ماه انتشار : فروردین 1402
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 1,230,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : الیار کاوسیان، علیرضا یاراحمدی، منوچهر صانعی
ماه انتشار : فروردین 1402
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 4,960,000

معرفی کتاب :

کتاب مکانیک سنگ نفت مناسب متخصصین مهندسی نفت، مکانیک سنگ و زمین‌شناسی است که شامل مباحث مرتبط با حفاری چاه، پایداری چاه، تنش حین تولید و تزریق از مخزن، شکست هیدرولیکی و تولید ماسه است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سیدنظام الدین مکیان، مجتبی رستمی
ماه انتشار : فروردین 1402
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 1,200,000

معرفی کتاب :

این کتاب در پی آن است که مدلسازی پویای اقتصادی را آموزش دهد. مدل‌های ارائه‌شده در این کتاب به راحتی قابل استفاده و یادگیری است و در درجه اول مورد توجه دانشجویان دوره‌های تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در اقتصاد خواهد بود. ماهیت کتاب، ایجاد پلی میان مدل‌های اقتصادی و تجربی است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سیدمحسن سعیدی مدنی، حمید علامی
ماه انتشار : فروردین 1402
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 3,425,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : گلنار مزدایسنا، سعیده سخنور، حسن قاسمی‌مقدم
ماه انتشار : فروردین 1402
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 1,160,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سیدکاظم صباغ
ماه انتشار : فروردین 1402
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 2,100,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مهدی شریفیان، محمدجواد بصیری دهاقانی
ماه انتشار : فروردین 1402
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 880,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : ترجمه مهدی ترابی کاوه
ماه انتشار : بهمن ۱۴۰۱
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 2,050,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدرضا وفایی‌نسب، زهره اسدی‌زارچ، مهدیه قنبری فیروزآبادی
ماه انتشار : بهمن ۱۴۰۱
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 745,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علی مروتی شریف‌آبادی، سیدسینا معصومی، ام‌البنین عباس‌آبادی
ماه انتشار : بهمن ۱۴۰۱
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 1,400,000

معرفی کتاب :

تعالی به مفهوم ارتقا و پیشرفت در تمام ابعاد سازمان است، به‌گونه‌ای که میان همه ذینفعان سازمان توازن و تعادل برقرار شود. برقراری چنین توازنی می‌تواند به موفقیت کلان و بلندمدت سازمان بینجامد. کتاب حاضر مرجع کاربردی برای مدل‌های تعالی سازمان، روش‌های ایجاد و بهبود کیفیت و مفاهیم مرتبط با استاندارد است که می‌تواند راهنمای عملیاتی برای مدیران، صنعتگران و دانشجویان باشد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مهدی کلانتر
ماه انتشار : بهمن ۱۴۰۱
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 2,920,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : ناصر صدرا ابرقویی
ماه انتشار : بهمن ۱۴۰۱
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 1,960,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : رضا افخمی، محسن زمانی
ماه انتشار : دی ۱۴۰۱
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 1,720,000

معرفی کتاب :

اسلام و شخصیت حضرت محمد (ص) یکی از مسائل مهمی است که ادبیات از آغازین روزهای ظهور اسلام تاکنون به آن پرداخته است. در این رهگذر زنان صدر اسلام اعم از مسلمان وغیر مسلمان  در کنار دیگر مسئولیت‌های اجتماعی خود، شخصیت حضرت محمد (ص) را در اغراض مختلف شعری توصیف کرده‌اند که کتاب مذکور علاوه بر این موضوع به جایگاه زن در روزگار صدر اسلام بیشتر با تکیه بر شواهد ادبی پرداخته است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علیرضا افشانی
ماه انتشار : دی ۱۴۰۱
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 1,550,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : فائزه‌السادات میرفخرالدینی، سیدرضا بهادری
ماه انتشار : آذز ۱۴۰۱
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 1,290,000

معرفی کتاب :

هدف این کتاب ارتقاء درک چگونگی کمک راهنمایان تور به حرکت گردشگری در جهت پایداری است. در این راستا سه مبحث اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد: درک مفهوم توسعه پایدار و رابطه بین توسعه پایدار و گردشگری؛ بیان نقش‌ها و مسئولیت‌های راهنمایان تور و پیامدهای آن در ارتقاء پایداری؛ و بررسی اینکه آیا در عمل، فعالیت راهنمایان تور همسو با توسعه گردشگری بصورت پایدار، هست یا خیر؟

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مهناز فرهمند
ماه انتشار : آذز ۱۴۰۱
تیراژ :

قیمت پشت جلد : 2,290,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : گلنار مزدایسنا، محمدحسین بشارتی، محمد قاسم‌زاده
ماه انتشار : آبان ۱۴۰۱
تیراژ : 30

قیمت پشت جلد : 1,250,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی، زینب شیخ‌حسینی
ماه انتشار : شهریور ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,320,000

معرفی کتاب :

کتاب حاضر با معرّفی نظریه ترامتنیت ژرار ژنت به عنوان چارچوب نظریِ برتر جهت سنجشِ ارتباط متون با یکدیگر، به بررسی و ارتباط متون نظم و نثر ادب فارسی با قرآن و حدیث پرداخته است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : راشین گینی، مطهره نائب‌زاده، فائزه ظاهری، صابر احمدزاده، نازنین مصاحبیان
ماه انتشار : شهریور ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,145,000

معرفی کتاب : کتاب درسی و دانشگاهی است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : ریحانه چمنی
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,640,000

معرفی کتاب :

کتاب پیش رو به آموزش مهم‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده در آزمایشگاه‌های زیستی مانند q-PCR، انواع میکروسکوپ‌ها، طیف‌سنجی‌ها مانند فلورسانس و جرمی، کروماتوگرافی‌ها نظیر تعویض یونی و HPLC، انواع الکتروفورز، کشت سلول، الایزا، ایمونوهیستوشیمی و لکه‌گذاری وسترن می‌پردازد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : ابراهیم قدسی، محمدحسن ملکی، ابراهیم قنواتی، سعید محبی
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,320,000

معرفی کتاب :

تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مکمل هم هستند و یک تصمیم‌گیرنده خوب باید بداند که بدون ساختاردهی مناسب به مسئله، کیفیت تصمیم به شدت کاهش می‌یابد. در این کتاب سعی شده تا برخی از مهم‌ترین فنون تصمیم‌سازی، غربالگری، وزن‌دهی و تصمیم‌گیری با ذکر مثال‌های کاربردی برای مخاطب تشریح شود.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علی‌محمد قائمی‌نیا، محمد اخوان قالیباف
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,142,000

معرفی کتاب :

این کتاب با معرفی XRF به عنوان روشی برای شناسایی و اندازه‌گیری عناصر در مواد، به همراه ارائه نمونه‌هایی از استفاده از آن برای بررسی مسائل و چالش‌ها در زمینه منابع طبیعی، می‌تواند راهنمای مناسبی برای دانشجویان و پژوهشگران در تهیه پیشنهادیه طرح‌های تحقیقاتی و استفاده از این روش تجزیه به نسبت کم‌هزینه و سریع در پژوهش‌های مرتبط باشد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدمهدی حیدری
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 2,175,000

معرفی کتاب :

کتاب مشتمل بر مفاهیم پایه‌ای و اصول علم ژنتیک است و به زبانی ساده وروان، تمامی مباحث ژنومی و مانیسم‌های سلولی مهم همچون همانندسازی، نسخه‌برداری، ترجمه و تنظیمات بیان ژنی، پیرایش‌ها و پردازش‌های سلولی و مباحث مهم مولکولی دیگر را ارائه می‌کند.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حبیب زارع احمدآبادی، فاطمه زمزم، علیرضا بابایی بندراتی
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,840,000

معرفی کتاب :

هدف نویسندگان کتاب حاضر، طرح ساده و قابل درک مجموعه کاملی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است در همین راستا ۵۰ ابزار تصمیم‌گیری به شیوه روشن و قابل‌فهم همراه با مثال‌های مناسب در قالب پنج فصل ارائه ‌شده ‌است. تبیین تکنیک‌های متنوع به‌گونه‌ای است که برای تمامی گروه‌های ذی‌نفع اعم از تصمیم‌گیرندگان سازمانی، فردی و دانشجویان رشته‌های سازمانی قابل به‌کارگیری ‌باشد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : اکبر غفوری، راضیه قاسمی
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,120,000

معرفی کتاب :

مجلس خبرگان رهبری یکی از ارکان مهم واز جمله نهادهای حیاتی و مهم نظام جمهوری اسلامی است که در واقع پیونددهنده‌ی جمهوریت و اسلامیت نظام می‌باشد، طبق قانون اساسی، این نهاد انتخاب مقام رهبری نظام اسلامی را برعهده دارد. با عنایت و توجه به این وظیفه مهم و نقش این انتخاب در مقدرات جامعه و آینده نظام جمهوری اسلامی، نقش این مجلس در کلیت نظام اهمیتی مضاعف می‌یابد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علی‌محمد مصدق مهرجردی، محمدحسین مصدق مهرجردی
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 660,000

معرفی کتاب :

تشخیص صحیح عفونت دهانی و انتخاب مؤثرترین آنتی‌بیوتیک، درمان عفونت را آسان‌تر می‌کند. لذا داشتن اطلاعات کافی از آنتی‌بیوتیک‌ها، دندانپزشک را قادر می‌سازد تا از میان درمان‌های احتمالی، بهترین آنتی‌بیوتیک را انتخاب نماید.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مهناز مرتضوی، سیمین حسینیان، رویا رسولی، حسن زارعی محمودآبادی، محمدهادی فرح‌زادی
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
تیراژ : 80

قیمت پشت جلد : 745,000

معرفی کتاب : کتاب به موضوع تک‌فرزندی و چالش‌های آن می‌پردازد.

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : داود واثقی خوندابی، مهدی ملک‌ثابت
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 3,100,000

معرفی کتاب :

کتاب حاضر به عنوان پژوهشی دانشگاهی، در حقیقت پنجره‌ای است بر روی نقد و بررسی دیدگاه‌های مختلف استادان فن، درباره سبک و سبک‌شناسی و همچنین تحلیلی است از «سبک غزل‌پردازی سلطان ولد» فرزند ارشد مولانا جلال‌الدین و میزان تأثیرپذیری وی از پدر و فراهنجاری‌های او در عرصه غزل‌سرایی عرفانی.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حسین ملکی‌نژاد، مهدی سپهری
ماه انتشار : فروردین ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,320,000

معرفی کتاب :

در این کتاب کیفیت رواناب شهری و انواع آلاینده‌های موجود در آن، مباحث هیدرولوژی شهری، طراحی‌های هیدرولیک جریان در شبکه کانال‌های زهکشی و جمع‌آوری رواناب شهری ارائه می‌شود. مطالب این کتاب می‌تواند مورد استفاده کلیه مهندسان، طراحان و مدیران و برنامه‌ریزان حوزه شهری قرار گیرد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدحسن میرحسینی، مهرانوش فولادگر، رضا سعیدی فیروزآبادی
ماه انتشار : فروردین ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 2,000,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمد قاسم‌زاده
ماه انتشار : فروردین ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,000,000

معرفی کتاب :

«الگوریتم پیشرفته» عنوانی است که در برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی همه گرایش‌های مهندسی و علوم کامپیوتر لحاظ شده است. این کتاب بر اساس سرفصل وزارت علوم برای این درس تدوین شده است. در واقع محتوای کتاب برگرفته از فصول مرتبط از کتاب «مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها» تألیف «پروفسور کُرمِن و همکاران» می‌باشد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حمید مهرنهاد، نسرین زارع جونقانی
ماه انتشار : فروردین ۱۴۰۱
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 2,250,000

معرفی کتاب :

کاوش‌های ژئوتکنیکی برای انتخاب ساختگاه پایدار و ایمن در همه پروژه‌های عمرانی بالاخص پروژه‌های با اهمیت و مهم از ضروریات و الزامات مهندسی عمران محسوب می‌شود. در همین راستا کتاب حاضر با هدف آشنایی با چگونگی روند مطالعات و دستیابی به اطلاعات ژئوتکنیکی و تجزیه و تحلیل انها برای مهندسین ژئوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه مهندسی ژئو تکنیک تدوین شده است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علی‌محمد فضیلت‌فر، فائزه‌السادات میرفخرالدینی
ماه انتشار : بهمن ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,000,000

معرفی کتاب :

کتاب شامل ۱۲ درس است و به گونه‌ای طراحی شده است که هم به اساتید و هم دانشجویان رشته گردشگری چه در مقطع کارشناسی و چه فارغ‌التحصیلان و افرادی که در صنعت گردشگری مشغول به کار هستند کمک می‌کند تا در جهت ارتقای مهارت‌های زبان انگلیسی خود گام‌های جدی بردارند.
علاوه بر این، کتاب حاضر به مهارت‌های فرعی زبان انگلیسی مانند دانش گرامر و واژگان و همچنین مهارت‌های ترجمه زبان‌آموزان توجه ویژه‌ای دارد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : انیس سی آلمر (ترجمه: هدایت کارگر شورکی، جعفر رحمانی شمسی)
ماه انتشار : بهمن ۱۴۰۰
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 565,000

معرفی کتاب :

سه پیش‌فرض اصلی، زیربنای کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد:
نخست آن که روش‌های آماری مفید هستند و تقریبا در تمامی عرصه‌های زندگی مدرن (از پزشکی تا آموزش) به فرآیند تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.
دوم آن که بسیاری از گزارش‌های آماری، گمراه‌کننده هستند (عمدی یا سهوی).
پیش‌فرض آخر نیز این است که می‌توان روش‌های پیشگیری از فریب خوردن آماری را از طریق یادگیری مقدماتی آمار و روش تحقیق (که در این کتاب ارائه شده‌اند) به تمامی علاقمندان آموزش داد.

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سیدمهدی الحسینی المدرسی، فرشته راستی، فاطمه زارع‌زاده مهریزی
ماه انتشار : دی ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,000,000

معرفی کتاب :

این کتاب به اهمیت تأثیر جنسیت برند بر ارزش ویژه برند می‌پردازد. شرکت‌ها با شناخت جنسیت جامعة هدف خود می‌توانند محصولات و خدمات خود را بر این اساس مطابقت دهند و سفارشی‌سازی نمایند و به این ترتیب با ارتقای ارزش ویژة برند از مزایای ملموس و غیرملموس آن منتفع گردند.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدرضا خواجه‌امینیان، محمد اسماعیل مطلق، ابراهیم سلمانی، سعید فلاح، هما یوسفی، امیر دهقانی اشکذری
ماه انتشار : دی ۱۴۰۰
تیراژ : 250

قیمت پشت جلد : 0

معرفی کتاب :

این کتاب به‌منظور پرداختن به مسائل مربوط به آسیب‌پذیری بیمارستان‌ها در برابر مخاطره آتش‌سوزی نوشته شده است. در خصوص این مخاطره باید تمامی اقدامات لازم برای کاهش دادن رویداد آن در بیمارستان‌ها و همچنین کاهش دادن استرس ناشی از تخلیه، انجام گیرد. این کتاب می‌تواند به منظور بهسازی در بیمارستان‌های موجود و همچنین برای بهبود ایمنی در برابر آتش‌سوزی در بیمارستان‌هایی که به‌تازگی ساخته شده‌اند مورد استفاده قرار بگیرد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محسن رفیعیان
ماه انتشار : آذر ۱۴۰۰
تیراژ : 50

قیمت پشت جلد : 1,000,000

معرفی کتاب :

کتـاب حاضر تمرکـز خود را بر مقوله‌ی نام و نام‌گذاری‌های شهری گذاشته و در پی نظم بخشیدن به رویه های عرفی و در مواردی قانونی جهت دستیابی به اصول و راهنماهای مشخص در این حوزه است. فصل اول کتاب به تعاریف و کاربردها و تجارب؛ فصل دوم به اصول و فصل سوم به راهنمای نام‌گذاری پرداخته است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : غلامرضا وطن‌دوست، مریم شیپری، آفرین توکلی
ماه انتشار : آذر ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,160,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : منصور رفیعیان
ماه انتشار : مهر ۱۴۰۰
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 1,485,000

معرفی کتاب :

این کتاب به تشریح دومین عامل لرزش ماشینهای صنعتی یعنی ناهمراستایی می‌پردازد. تعریف و انواع ناهمراستایی توصیف و روش‌های همراستا کردن در هر حالت تشریح می‌گردد. همچنین ابزارهای این روش معرفی می‌شوند. انواع کوپلینگ‌های صنعتی نیز در این کتاب بررسی و مقایسه می‌شوند.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حمید سودایی‌زاده، علی‌محمد قائمی‌نیا
ماه انتشار : مهر ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 600,000

معرفی کتاب :

در این کتاب، استفاده از انواع مختلف خاک‌پوش‌ها در کشاورزی و مزایا و معایب آنها، کنترل علف‌های هرز، مدیریت آفات و بیماری‌ها، حفاظت از آب و خاک، تقویت فعّالیت‌های بیولوژیکی خاک، تنظیم دمای خاک و نقش آنها در افزودن مواد غذایی به خاک مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : تقی پورابراهیم، احمد اعتمادی، رویا رسولی
ماه انتشار : مهر ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 900,000

معرفی کتاب :

مشورت به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از مشکلات ارتباطی و روانشناختی، یک عنصر ضروری برای عملکرد مشاور به شمار می‌رود. مشاور در محیط‌های آموزشگاهی به طور فزآینده‌ای به عنوان رایزن در خدمت معلمان و والدین قرار دارد. مشورت با والدین، معلمان و ... مهارت‌های خود را می‌طلبد. به نظر می‌رسد مشاوران مدرسه به کسب مهارتهایی برای مشودت هم نیازمندند و ....

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مهدی سبک‌رو، فهیمه فرقانی اله‌آبادی
ماه انتشار : مهر ۱۴۰۰
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 830,000

معرفی کتاب :

کتاب حاضر ضمن تاملی بر اقدامات جدید در حوزه مدیریت منابع انسانی بر مفهوم‌سازی و توسعه فرایندهای حرفه‌ای در این زمینه تاکید نموده و سعی شده با بهره‌گیری از مطالعات جدید؛ مبانی فکری جدید مدیریت منابع انسانی را معرفی نماید.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : کمال امیدوار
ماه انتشار : مهر ۱۴۰۰
تیراژ : 50

قیمت پشت جلد : 660,000

معرفی کتاب :

کتاب رابطه آب و هوایی اتمسفر و اقیانوس براساس سرفصل‌های همین درس در مقطع دکتری نوشته شده است که می‌تواند برای دروسی دیگر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از جمله تغییر اقلیم، تغییرات محیطی و محاسبات آماری برای برخی پروژه‌ها و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط با شاخص‌های پیوند از دور نیز مفید واقع شود.

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : منصور رفیعیان
ماه انتشار : مهر ۱۴۰۰
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 1,412,500

معرفی کتاب :

این کتاب به تشریح علل بروز شایع‌ترین مشکل ارتعاشی ماشینهای صنعتی یعنی نابالانسی می‌پردازد. انواع حالت‌های نابالانسی که در ماشینهای صنعتی رخ می‌دهد را توضیح داده و روش رفع و یا بالانس این ماشینها را نیز بیان می‌کند. همچنین استانداردهای مرتبط با این موضوع و حالت‌های خاص و پیچیده در فرایند بالانس را تشریح می‌کند.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : منصور رفیعیان، حمیدرضا عزیزیان
ماه انتشار : مهر ۱۴۰۰
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 1,312,500

معرفی کتاب :

این کتاب با بیان مقدماتی از مفاهیم مبحث ازتعاشات مکانیکی، به کاربرد این دانش در بررسی، اندازه‌گیری و تحلیل عیوب ماشینهای صنعتی می‌پردازد که اغلب این عیوب به صورت ارتعاش خود را نشان می‌دهند. همچنین وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری معرفی و روش تحلیل ارتعاشات ماشینها تشریح می‌شود بگونه‌ای که خواننده بتواند از این روش‌ها برای نگهداری بهتر ماشین‌ها استفاده کند.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدرضا صمدزاده یزدی، امیر فرامرزپور دارزینی، حسین برزگر قهفرخی
ماه انتشار : شهریور ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 650,000

معرفی کتاب :

امروزه ذخایر معدنی فسفات منبع اصلی تولید اسید فسفریک و انواع کودهای فسفاته هستند. وجود ذخایر متعدد معدنی فسفات در کشور و خاورمیانه، اهمیت مطالعه روش‌های فرآوری آن را برای پاسخگویی به نیاز روزافزون کشور دو چندان کرده است. در نگارش کتاب حاضر سعی بر آن شده است که بصورت مختصر و مفید به ذخایر، کاربردها، روش‌های شناسایی، کانی‌شناسی و روش‌های فرآوری فسفات (به ویژه روش فلوتاسیون) اشاره شود.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علیرضا یاراحمدی بافقی، محسن خانی‌زاده بهابادی، سید حسین شهامی
ماه انتشار : شهریور ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 2,100,000

معرفی کتاب :

این کتاب به معرفی توانایی فوق‌العاده‌ی روش عددی آنالیز تغییرشکل ناپیوسته (DDA) در تحلیل سازه‌های مرتبط با توده‌سنگ‌های درزه‌دار پرداخته است. مبنای ریاضیاتی DDA از پایان‌نامه‌ی دکتری جِن ـ هوا شی با عنوان "مدل‌سازی سیستم‌های بلوکی به روش آنالیز تغییر شکل ناپیوسته (DDA)" است که توسط انتشارات دانشگاه یزد ترجمه و به چاپ رسیده است و این کتاب جمع‌کننده کلیه پیشرفت‌های صورت‌گرفته تا سال ۲۰۱۸ می‌باشد و در سال‌های اخیر مورد استقبال مهندسین و دانشمندان حوزه‌های عمران و معدن قرار گرفته است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : ابوالفضل مرشدی، منوچهر علی‌نژاد
ماه انتشار : شهریور ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 815,000

معرفی کتاب :

کتاب 'سازگاری فعالانه: کندوکاوی در اخلاق اقتصادی  یزدی‌ها' تلاشی است برای بازشناسی فرهنگ اقتصادی یزد در دوره پیشاصنعتی. بر اساس یافته‌های این کتاب، 'خودساخته بودن' و 'تفکر ترکیب‌گر' دو ویژگی اساسی مردم یزد به ویژه فعالان اقتصادی یزدی است و بخش قابل توجهی از توسعه دهه‌های اخیر یزد ریشه در این ویژگی‌ها دارد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : صفیه حاتمی
ماه انتشار : مرداد ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 960,000

معرفی کتاب :

نرم‌افزار Illustrator مهم‌ترین نرم‌‌افزار برداری رشته گرافیک است و در حوزه‌هایی همچون طراحی آرم، بروشور، تصویرسازی، پوستر، بسته‌بندی، طراحی اوراق اداری و ... کاربرد دارد. این در حالی است که تاکنون منبع تخصصی برای آموزش این نرم‌افزار به دانشجویان کارشناسی گرافیک وجود نداشته و کتاب حاضر با هدف تامین منبع مناسب برای دروس "نرم‌افزار گرافیک ۱، ۲ و ۳"  تالیف گردیده است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدمهدی حیدری
ماه انتشار : مرداد ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,360,000

معرفی کتاب :

کتاب مشتمل بر مفاهیم پایه‌ای و اصول علم ژنتیک است و به زبانی ساده وروان، تمامی مباحث ژنومی و مانیسم‌های سلولی مهم همچون همانندسازی، نسخه‌برداری، ترجمه و تنظیمات بیان ژنی، پیرایش‌ها و پردازش‌های سلولی و مباحث مهم مولکولی دیگر را ارائه می‌کند.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علی‌محمد لطیف، محمد جمشیدیان
ماه انتشار : مرداد ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 825,000

معرفی کتاب :

کتاب ریاضی مهندسی شامل چهار فصل می‌باشد. در فصل اول انواع سری فوریه و کاربردهای آن مطرح می‌شود. در فصل دوم حل معادلات با مشتقات پاره‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل سعی شده است با دسته‌بندی معادلات راه حل جداپذیری برای آن‌ها بررسی شود. در فصل سوم اعداد مختلط و عملیات و توابع مختلط معرفی می‌شود. در فصل چهارم انتگرال‌گیری اعداد مختلط و کاربردهای آن برای رشته‌های مهندسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مطالب این کتاب برای رشته‌های کامپیوتر، برق، مکانیک، نساجی و متالورژی مفید می‌باشد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدرضا نجاریان، زهره حائری‌زاده
ماه انتشار : مرداد ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,200,000

معرفی کتاب :

احمد فواد نجم یکی از چهره‌های برجسته معاصر شعر پایداری مصر است که مهم‌ترین جلوه‌های این ادبیات در شعر وی عبارتند از: ملی‌گرایی و دعوت به مبارزه علیه استبداد و استعمار. در ساختار شعر او می‌توان به رمزگرایی، زبان عامیانه، بیان حماسی و خطابی، اسلوب طنز و تهکم اشاره کرد. اثر حاضر ترجمه اشعار پایداری این شاعر به زبان فارسی است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علی مروتی شریف‌آبادی، محمدمهدی معین‌زاده، رضا ابراهیم‌زاده پزشکی، حدیث فخرزاد
ماه انتشار : خرداد ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 875,000

معرفی کتاب :

 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، نگاه مدیریتی به فرآیندهای سازمانی است که هدف آن نظم بخشیدن به وظایف سازمان‌ها به منظور افزایش بهره‌وری از طریق کاهش فعالیت‌ها، خودکارسازی و استاندارسازی فعالیت‌ها در قالب فرآیندهای سازمانی است.
نرم‌افزار ویژوال‌پارادایم یک ابزار قدرتمند و مطرح در زمینه مهندسی فرایندهای کسب‌و‌کار بوده است که بدین‌وسیله می‌توان مدل‌های فرایندی و گزارش‌های مورد نیاز برای ایجاد و یا بهبود یک کسب‌و‌کار را ارائه کرد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حمید مهرنهاد، نسرین زارع جونقانی
ماه انتشار : خرداد ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,920,000

معرفی کتاب :

کاوش‌های ژئوتکنیکی برای انتخاب ساختگاه پایدار و ایمن در همه پروژه‌های عمرانی بالاخص پروژه‌های با اهمیت و مهم از ضروریات و الزامات مهندسی عمران محسوب می‌شود. در همین راستا کتاب حاضر با هدف آشنایی با چگونگی روند مطالعات و دستیابی به اطلاعات ژئوتکنیکی و تجزیه و تحلیل انها برای مهندسین ژئوتکنیک و زمین‌شناسی مهندسی، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه مهندسی ژئو تکنیک تدوین شده است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : احسان لشکری تفرشی
ماه انتشار : خرداد ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,160,000

معرفی کتاب :

مبحث سیاست‌های فضایی (Politics of Space) به صورت فزاینده مورد توجه اندیشمندان در شاخه‌های مختلف علوم جغرافیایی قرار گرفته است. اصولاً چشم‌انداز فضایی حاصل مجموعه‌ای از تفاوت‌ها و تشابهات است که بنیاد هستی شناختی ظهور مطالعات جغرافیایی می‌گردد. لیکن یکی از منابع و سرچشمه‌های تولید این چشم‌انداز فضایی حاصل عملکرد قدرت می‌باشد که سامانده‌ای فضا را در مقطعی از تاریخ بر عهده داشته است.

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : ناصر صدرا ابرقویی
ماه انتشار : خرداد ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 940,000

معرفی کتاب :

کتاب ارگونومی کاربردی، مطالبی را در خصوص برقراری ارتباط بهینه بین انسان با ماشین، محیط، کار و سازمان ارائه می‌دهد.
این دانش در طراحی و بهینه‌سازی سازمان‌های مختلف با هــدف افزایش بهره‌وری، انگیزش و مشارکت کارکنان، ایمنی و رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، اثری شایان توجه دارد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : نگار جلیلیان، سید محمود زنجیرچی
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 600,000

معرفی کتاب :

در سال‌های اخیر، تحلیل‌گران سیستم با هدف درک و بهینه‌سازی سیستم‌ها در حوزه‌های مختلف علمی، به طور گسترده از ابزارهای مدل‌سازی و شبیه‌سازی استفاده می‌کننـد. در همین راستا کتاب حاضر با هدف ایجاد زمینه‌ی مناسب برای آشنایی هرچه بیشتر پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان با رویکرد نوظهور مدل‌سازی و شبیه‌سازی عامل محور و با تمرکز بر حوزه‌ی مدیریت تولید و عملیات تدوین شده است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمد عابدی اردکانی، علی مزیدی
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,520,000

معرفی کتاب :

کتاب «سوفسطائیان و اندیشه‌های جدید» علاوه‌بر این‌که نیاز برخی از دروس رشته علوم سیاسی در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری را برطرف می‌سازد، می‌تواند به‌عنوان منبعی در نوع خود کم نظیر جهت آشنایی با مکاتب فلسفی و سیاسی معاصر نیز مورد استفاده علاقه‌مندان فلسفه و سیاست قرار گیرد. در این اثر ضمن معرفی مهم‌ترین مکاتب فکری و فلسفی غربی تلاش شده است تا اثرگذاری اندیشه سوفسطائیان بر این مکاتب آشکار شود.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سید محمد موسوی زاده
ماه انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 760,000

معرفی کتاب :

این کتاب حاصل مطالعات ۱۵ ساله یک تیم ژاپنی بر روی سنگ‌های تراورتن در این کشور است. در این کتاب اصول بنیادین زمین‌شیمی تشکیل تراورتن، ریخت‌شناسی و بافتارهای ویژه موجود در این سنگ ارائه گردیده و در ادامه روش‌های تحلیلی جهت بررسی تعامل بین فرآیندهای زمین‌شناختی، فیزیکی، شیمیایی و بخصوص فرآیندهای میکروبیولوژیکی در تشیکل تراورتن مطرح شده است. در نهایت جنبه‌های مختلف تشکیل رسوب تراورتن در ارتباط با چرخه‌های سوخت‌وساز روزانه غشاء‌های زیستی در برخی چشمه‌های تراورتن‌ساز در کشور ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سید محمد طباطبایی‌نسب، فرشته راستی
ماه انتشار : فروردین ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 855,000

معرفی کتاب :

کتاب "هوش مصنوعی و کاربردهای آن در بازاریابی"، کتابی دربارة نحوة بکارگیری فناوری¬های هوش مصنوعی به منظور ایجاد تحول در استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌ها می‌باشد. در این کتاب، جنبه‌های مختلف هوش مصنوعی از جمله پردازش زبان طبیعی، تشخیص گفتار، یادگیری ماشین و ... معرفی می‌شوند که با بکارگیری این تکنولوژی‌ها می‌توان به مزیت رقابتی دست پیدا کرد و علاوه بر جذب مشتریان جدید، به حفظ مشتریان فعلی پرداخت.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سید محمد طباطبایی‌نسب، فاطمه زارع‌زاده مهریزی
ماه انتشار : فروردین ۱۴۰۰
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 880,000

معرفی کتاب :

در این کتاب، مباحث مفید و جدیدی در حوزه بازاریابی صنعتی من جمله مفاهیم مرتبط با روابط B2B، ارزش و ابعاد آن، ویژگی‌های بازارها و محصول B2B، رفتار خرید صنعتی، نقش اعتماد و تعهد در توسعه روابط تجاری، تحلیل شبکه‌های صنعتی، فرآیند نوآوری، منابع و توانمندی‌هایی برای نوآوری، ورود به بازارهای بین‌المللی، روش‌شناسی پروژه مانند مدیریت پروژه مؤثر و شش سیگما ارائه گردیده است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : انیس سی آلمر (ترجمه: هدایت کارگر شورکی، جعفر رحمانی شمسی )
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۹
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 440,000

معرفی کتاب :

سه پیش‌فرض اصلی، زیربنای کتاب حاضر را تشکیل می‌دهد:
نخست آن که روش‌های آماری مفید هستند و تقریبا در تمامی عرصه‌های زندگی مدرن (از پزشکی تا آموزش) به فرآیند تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.
دوم آن که بسیاری از گزارش‌های آماری، گمراه‌کننده هستند (عمدی یا سهوی).
پیش‌فرض آخر نیز این است که می‌توان روش‌های پیشگیری از فریب خوردن آماری را از طریق یادگیری مقدماتی آمار و روش تحقیق (که در این کتاب ارائه شده‌اند) به تمامی علاقمندان آموزش داد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مهدی ترابی کاوه
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۹
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 770,000

معرفی کتاب :

این کتاب به جنبه‌های بنیادی خاک‌های سطحی و زمین‌شناسی در رابطه با رفتار مهندسی آن‌ها می‌پردازد و روشی را ارائه می‌دهد که براساس آن می‌توان ارزیابی درستی از زمین داشته و اطلاعات مورد نیاز برای طراحی و ساخت یک پروژه را فراهم آورد. این کتاب یک راهنمای نظام‌مند ارزشمند برای ارزیابی و درک شرایط جهانی و شرایط محیطی ساختگاه‌ها و محیط اطراف آن‌ها محسوب می‌گردد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مهدی یزدیان دهکردی، محبوبه خلیل زاده
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۹
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 485,000

معرفی کتاب :

کتاب حاضر با هدف آموزش تفکر الگوریتمی و اصول پایۀ برنامه‌نویسی با معرفی فلوچارت ساخت‌یافته نوشته شده است. در این کتاب تلاش شده است تا خوانندگان با بکارگیری فلوچارت ساخت‌یافته و حل مسائل از آسان به دشوار، به‌صورت قدم‌به‌قدم با مفاهیم و اصول پایه آشنا شوند و مهارت تفکر الگوریتمی به‌صورت ساختارمند در آن‌ها پرورش داده ‌شود.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : کمال امیدوار
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۹
تیراژ : 50

قیمت پشت جلد : 680,000

معرفی کتاب :

کتاب حاضر براساس سرفصل‌های درس رابطه آب و هوایی اتمسفر و اقیانوس با تأکید بر شاخص‌ها و الگوهای پیوند از دور و پژوهش‌های مرتبط با این موضوع در مقطع دکتری نوشته شده است که می‌تواند برای دروسی دیگر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از جمله تغییر اقلیم، تغییرات محیطی و محاسبات آماری برای برخی پروژه‌ها و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط با شاخص‌های پیوند از دور نیز مفید واقع شود.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : اسماعیل مصطفوی، علی صدیق خاکی
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۹
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 415,000

معرفی کتاب :

در طی دو دهه اخیر نظام‌های رتبه‌بندیِ مراکز آموزش عالی جهانی، به عنوان بستر سنجش و ارزیابی علم و فناوری تأسیس شده‌اند که می‌توانند در ایجاد تصویری روشن‌تر از وضعیت آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها برای مدیران دانشگاه‌ها، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آنها بسیار راه‌گشا باشند. در اثر حاضر به معرفی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و معیارها و شاخص‌های هر کدام از آنها پرداخته شده است.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سیدکاظم صباغ
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۹
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 640,000

معرفی کتاب :

کتاب بیوتکنولوژی گیاهی و مهندسی ژنتیک در راستای نیاز دانشجویان کارشناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی و بیوتکنولوژی و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی به رشته تحریر درآمده و سعی شده است با استفاده از تجربیات تحقیقاتی و همچنین منابع موجود علاوه بر ارایه مفاهیم و مبانی بیوتکنولوژی به سوالات دانشجویان هم پاسخ داده شود.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : داود شیشه‌بری، میلاد (محمد) فراست
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۹
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 600,000

معرفی کتاب :

کتاب حاضر، ترجمه برگردانی از کتاب “Metaheuristics for Logistics” در سال 2016 میلادی از انتشارات John Wiley & Sons می باشد که به تشریح و کاربرد انواع الگوریتم‌های فراابتکاری در مباحث لجستیکی پرداخته و می‌تواند کمک شایان و موثری به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گرایش‌های مختلف رشته ‏های مهندسی صنایع و مدیریت و نیز محققین بهینه‌سازی شبکه‌های لجستیکی باشد.

فهرست مطالب :خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : کاظم برزگربفروئی، آزاده ابویی، عارفه ابویی
ماه انتشار : مهر1399
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 455,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : احمدرضا اسلامی‌زاده، حسین جهان‌تیغ، علی اکبر جباری
ماه انتشار : شهریور1399
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 590,000

معرفی کتاب : دریافت رایگان کتاب

فهرست مطالب :

دریافت کتاب

دریافت کتاب

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدرضا علمی، مریم رجایی شریف‌آبادی، مرضیه مرتضایی
ماه انتشار : مرداد 1399
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 500,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سیدمحمود زنجیرچی، اکرم حسن‌زاده
ماه انتشار : مرداد 1399
تیراژ : 50

قیمت پشت جلد : 685,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : غلامعلی مظفری
ماه انتشار : مرداد 1399
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 400,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : پرستو پریور، احد ستوده، آیدا احمدی
ماه انتشار : مرداد 1399
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 910,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : لیلی خاوری خراسانی
ماه انتشار : مرداد 1399
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,420,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : لیلی خاوری خراسانی
ماه انتشار : مرداد 1399
تیراژ : 25

قیمت پشت جلد : 1,480,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مریم شرزه‌ای
ماه انتشار : مرداد ۱۳۹۹
تیراژ : 200

قیمت پشت جلد : 740,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : نجما اسماعیل‌پور، محمدباقر نادی
ماه انتشار : فروردین 1399
تیراژ : 200

قیمت پشت جلد : 590,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مهدی سبک‌رو، فهیمه فرقانی اله‌آبادی
ماه انتشار : فروردین 1399
تیراژ : 200

قیمت پشت جلد : 650,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : نجمه عزیزی بندرآبادی
ماه انتشار : فروردین 1399
تیراژ : 200

قیمت پشت جلد : 345,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : آزیتا اسعدی، سیما مشهدی، حسین جراحی
ماه انتشار : فروردین 1399
تیراژ : 200

قیمت پشت جلد : 640,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : منصور رفیعیان
ماه انتشار : فروردین 1399
تیراژ : 200

قیمت پشت جلد : 940,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حبیب زارع احمدآبادی، علی صفاری دربرزی
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۸
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 555,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حمیدرضا نصیری زاده
ماه انتشار : دی 1398
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 420,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حسین خورشیدی، محمدجواد منتظری
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 1000

قیمت پشت جلد : 670,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حسین صمدی، مصیب رستگار هروکی، علی اکبر جهاندیده
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 50

قیمت پشت جلد : 640,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مهری خاتمی، محمدمهدی حیدری
ماه انتشار : تیر1398
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 1,000,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محسن عباسی هرفته
ماه انتشار : اردیبهشت‌ 1398
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 1,500,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدرضا غفاریان، حمید سودایی زاده
ماه انتشار : خرداد 1398
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 940,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علی سلطانی گردفرامرزی
ماه انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تیراژ : 150

قیمت پشت جلد : 0

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : داود عندلیب اردکانی، آسیه سلطان محمدی
ماه انتشار : فروردین 1398
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 475,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سعید سعیدا اردکانی، فرشته راستی، فاطمه زارع زاده م
ماه انتشار : فروردین 1398
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 450,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حمید محمدی
ماه انتشار : فروردین 1398
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 700,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حمید محمدی، میترا قربی
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۷
تیراژ : 200

قیمت پشت جلد : 500,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سعید سعیدا اردکانی، اکرم شعبانی، امیررضا کنجکاو من
ماه انتشار : اسفند 1397
تیراژ : 200

قیمت پشت جلد : 640,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : لیلی خاوری، میثم صفاری
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۷
تیراژ : 100

قیمت پشت جلد : 580,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حمزه ترابی
ماه انتشار : اسفند1397
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 485,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : جلیل شاهی، گلپر نصری، حسین مسرت
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۷
تیراژ : 1000

قیمت پشت جلد : 500,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : منوچهر علی‌نژاد
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۷
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 525,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدرضا رضایی، پریوش اورکی
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۷
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 480,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی
ماه انتشار : دی ۱۳۹۷
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 425,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : حمیده سادات موسویان، علی محمد میرجلیلی
ماه انتشار : آذر 1397
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 300,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : رسول روزکار، بهاالدین صوفی
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۷
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 425,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : داود عندلیب اردکانی، نازی غلامی، ندا طهماسبی
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۷
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 500,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : ندا دهقان، پدرام پیوندی
ماه انتشار : شهریور ۱۳۹۷
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 430,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : وجیهه مظفری شمسی، پدرام پیوندی
ماه انتشار : شهریور ۱۳۹۷
تیراژ : 200

قیمت پشت جلد : 335,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : بهرام احمدی
ماه انتشار : شهریور 1397
تیراژ : 200

قیمت پشت جلد : 370,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمد غفاری، امیررضا کنجکاو منفرد
ماه انتشار : مرداد ۱۳۹۷
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 350,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : علی‌محمد میرجلیلی
ماه انتشار : مرداد ۱۳۹۷
تیراژ : 500

قیمت پشت جلد : 240,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : نجما اسماعیل‌پور، میترا قربی
ماه انتشار : تیر ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰

قیمت پشت جلد : 325,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : احسان لشکری تفرشی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰

قیمت پشت جلد : 240,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : فاطمه جمشیدی، وصال میمندی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰

قیمت پشت جلد : 250,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدکاظم کهدویی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰

قیمت پشت جلد : 180,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : ربابه حاجیان
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 150,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمدرضا نجاریان
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 500

قیمت پشت جلد : 280,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : داود شیشه‌بری، نورالدین سلیمی، نادر اصغری آخا
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 400

قیمت پشت جلد : 180,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : مریم کیان، بهنام کریمی
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۶
تیراژ : 400

قیمت پشت جلد : 140,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : محمد قاسم‌زاده
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۶
تیراژ : ۴۰۰

قیمت پشت جلد : 200,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی

 

نویسنده یا مترجم : داود عندلیب اردکانی- آسیه سلطان محمدی
ماه انتشار : فروردین 98
تیراژ : 300

قیمت پشت جلد : 475,000

معرفی کتاب :

فهرست مطالب :

خرید نسخه الکترونیکی