لینک های ضروری
فعال کننده های سطحی و کاربرد آنها در سیستم های کلوئیدی
نویسنده یا مترجم : مریم شرزه ایی
ماه انتشار : مردادماه1399
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 740,000
اجتماعات و مسکن شهری پایدار (بررسی تطبیقی تجارت اروپایی)
نویسنده یا مترجم : نجما اسماعیل‌پور، محمدباقر نادی
ماه انتشار : فروردین 1399
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 590,000
مروری بر جریان‌های نوین در مدیریت منابع انسانی
نویسنده یا مترجم : مهدی سبک‌رو، فهیمه فرقانی اله‌آبادی
ماه انتشار : فروردین 1399
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 650,000
فصل تحصیلی ما
نویسنده یا مترجم : نجمه عزیزی بندرآبادی
ماه انتشار : فروردین 1399
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 345,000
بارگذاری
نویسنده یا مترجم : آزیتا اسعدی، سیما مشهدی، حسین جراحی
ماه انتشار : فروردین 1399
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 640,000
بالانس ماشینهای صنعتی
نویسنده یا مترجم : منصور رفیعیان
ماه انتشار : فروردین 1399
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 940,000
سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری: مفاهیم و چارچوب‌های نظری
نویسنده یا مترجم : حبیب زارع احمدآبادی، علی صفاری دربرزی
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۸
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 555,000
تجزیه و تحلیل شاخص‌های مالی در کامفار
نویسنده یا مترجم : حمیدرضا نصیری زاده
ماه انتشار : دی 1398
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 420,000
کارآمدی جمعی، نحوه تأثیرگذاری باورهای معلمان بر یادگیر دانش آموزان
نویسنده یا مترجم : محسن شاکری، سیدعلیرضا هوشی السادات، زهرا زارع زاده
ماه انتشار : آبان 1398
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 450,000
مدیریت دانش مشتری
نویسنده یا مترجم : لیلا آندرواژ، صاحب ایمانی، علیرضا رجبی‌پور میبدی
ماه انتشار : آبان 1398
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 830,000
نظریه‌های انسان‌شناسی
نویسنده یا مترجم : سیدمحسن سعیدی مدنی
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 1,000,000
مدیریت کیفیت و بهره‌وری
نویسنده یا مترجم : علی مروتی شریف‌آبادی، محمود زنجیرچی، فائزه اسدیان
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 1,100,000
درآمدی بر مردم‌شناسی اعتقادات دینی
نویسنده یا مترجم : سیدمحسن سعیدی مدنی
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 800,000
نقشه‌کشی صنعتی دو قسمت دوم
نویسنده یا مترجم : محمود مرجانی
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 1000
قیمت پشت جلد : 350,000
نقشه‌کشی صنعتی دو قسمت اول
نویسنده یا مترجم : محمود مرجانی
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 1000
قیمت پشت جلد : 300,000
شبیه‌سازی و آنالیز داده‌های ژنومی
نویسنده یا مترجم : مرتضی بیطرف ثانی، مهدی خجسته کی، ویدا ندافی سیچانی
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 470,000
تکاپویی در حسابان
نویسنده یا مترجم : حسین خورشیدی، محمدجواد منتظری
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 1000
قیمت پشت جلد : 670,000
توالی عملیات و زمان بندی تولید
نویسنده یا مترجم : محمدباقر فخرزاد
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 1,050,000
آموزش فراگیر در تربیت بدنی (آمادگی جسمانی، مهارت های حرکتی و اجتماعی برای دانش آموزان)
نویسنده یا مترجم : حسین صمدی، فرحناز آیتی زاده تفتی، ریحانه شکوهی
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 50
قیمت پشت جلد : 650,000
تمرینات کاربردی در فوتبال، طراحی تمرین برای آماده سازی یک تیم موفق
نویسنده یا مترجم : حسین صمدی، مصیب رستگار هروکی، علی اکبر جهاندیده
ماه انتشار : مهر 1398
تیراژ : 50
قیمت پشت جلد : 640,000
زئوشیمی آب زیرزمینی و ایزوتوپ ها
نویسنده یا مترجم : وهاب امیری
ماه انتشار : شهریور 1398
تیراژ : 50
قیمت پشت جلد : 1,000,000
کروموزوم ساختار و عملکرد
نویسنده یا مترجم : مهری خاتمی، محمدمهدی حیدری
ماه انتشار : تیر1398
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 1,000,000
مکتب‌خانه آبادانی یزد
نویسنده یا مترجم : محسن عباسی هرفته
ماه انتشار : اردیبهشت‌ 1398
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 1,500,000
جنبه‌های نوین استفاده از گیاهان دارویی
نویسنده یا مترجم : محمدرضا غفاریان، حمید سودایی زاده
ماه انتشار : خرداد 1398
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 940,000
رباب‌نامه
نویسنده یا مترجم : علی سلطانی گردفرامرزی
ماه انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تیراژ : 150
قیمت پشت جلد : 0
کاربرد نرم افزارR در مدیریت
نویسنده یا مترجم : داود عندلیب اردکانی، آسیه سلطان محمدی
ماه انتشار : فروردین 1398
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 475,000
جستاری در بازاریابی استراتژیک
نویسنده یا مترجم : سعید سعیدا اردکانی، فرشته راستی، فاطمه زارع زاده م
ماه انتشار : فروردین 1398
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 450,000
اندیشه‌های شهرسازی در آثار متفکران ایرانی و مسلمان
نویسنده یا مترجم : حمید محمدی
ماه انتشار : فروردین 1398
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 700,000
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری و منطقه‌ای
نویسنده یا مترجم : حمید محمدی، میترا قربی
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۷
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 500,000
جستاری در مدیریت فروش
نویسنده یا مترجم : سعید سعیدا اردکانی، اکرم شعبانی، امیررضا کنجکاو من
ماه انتشار : اسفند 1397
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 640,000
تمرین با دمبل
نویسنده یا مترجم : لیلی خاوری، میثم صفاری
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۷
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 580,000
شبیه سازی
نویسنده یا مترجم : حمزه ترابی
ماه انتشار : اسفند1397
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 485,000
یزدانش تاریخچه سی ساله دانشگاه
نویسنده یا مترجم : جلیل شاهی، گلپر نصری، حسین مسرت
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۷
تیراژ : 1000
قیمت پشت جلد : 500,000
درآمدی بر جامعه‌شناسی اقتصادی
نویسنده یا مترجم : منوچهر علی‌نژاد
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 525,000
کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری با تأکید بر کاربری اراضی شهری
نویسنده یا مترجم : محمدرضا رضایی، پریوش اورکی
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 480,000
روش تحقیق در علوم زیستی
نویسنده یا مترجم : سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی
ماه انتشار : دی ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 425,000
مدل های نوین تحلیل پوششی داده ها (DEA)
نویسنده یا مترجم : محمد زارعی محمودآبادی
ماه انتشار : دی ۱۳۹۷
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 460,000
وطن‌دوستی از دیدگاه اسلام
نویسنده یا مترجم : حمیده سادات موسویان، علی محمد میرجلیلی
ماه انتشار : آذر 1397
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 300,000
مقدمه‌ای بر حسابان تصادفی و کاربردهای آن
نویسنده یا مترجم : رسول روزکار، بهاالدین صوفی
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 425,000
مقدمه‌ای بر علم مدیریت، رویکردهای کمی تصمیم‌گیری
نویسنده یا مترجم : داود عندلیب اردکانی، نازی غلامی، ندا طهماسبی
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 500,000
برش صنعتی منسوجات
نویسنده یا مترجم : ندا دهقان، پدرام پیوندی
ماه انتشار : شهریور ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 430,000
شبیه‌سازی پارچه با مدل جرم و فنر
نویسنده یا مترجم : وجیهه مظفری شمسی، پدرام پیوندی
ماه انتشار : شهریور ۱۳۹۷
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 335,000
زبان تصویر و شیوه نقاشی
نویسنده یا مترجم : بهرام احمدی
ماه انتشار : شهریور 1397
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 370,000
تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)
نویسنده یا مترجم : محمد غفاری، امیررضا کنجکاو منفرد
ماه انتشار : مرداد ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 350,000
روش و مبانی فقه الحدیث
نویسنده یا مترجم : علی‌محمد میرجلیلی
ماه انتشار : مرداد ۱۳۹۷
تیراژ : 500
قیمت پشت جلد : 240,000
برنامه‌ریزی یک اجتماع خوب
نویسنده یا مترجم : نجما اسماعیل‌پور، میترا قربی
ماه انتشار : تیر ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 325,000
سیرتحول رویکردها و نظریه‌ها در فلسفه جغرافیا
نویسنده یا مترجم : احسان لشکری تفرشی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 240,000
کنایه‌کاوی در امالی شریف مرتضی
نویسنده یا مترجم : فاطمه جمشیدی، وصال میمندی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 250,000
آیینه تعلیم (ادبیات تعلیمی منظوم)
نویسنده یا مترجم : محمدکاظم کهدویی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 180,000
فصل تحصیلی ما
نویسنده یا مترجم : نجمه عزیزی بندرآبادی
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 120,000
اصول ایمنی در آزمایشگاه
نویسنده یا مترجم : ربابه حاجیان
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 150,000
قواعد و متون عربی ۲
نویسنده یا مترجم : محمدرضا نجاریان
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 500
قیمت پشت جلد : 280,000
کاربرد اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت در مباحث زنجیره تامین
نویسنده یا مترجم : داود شیشه‌بری، نورالدین سلیمی، نادر اصغری آخا
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 400
قیمت پشت جلد : 180,000
آموزش محیط زیست در برنامه درسی
نویسنده یا مترجم : مریم کیان، بهنام کریمی
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۶
تیراژ : 400
قیمت پشت جلد : 140,000
روش پژوهش، نگارش و ارائه در علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسنده یا مترجم : محمد قاسم‌زاده
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۶
تیراژ : ۴۰۰
قیمت پشت جلد : 200,000
کاربرد نرم افزارR در مدیریت
نویسنده یا مترجم : داود عندلیب اردکانی- آسیه سلطان محمدی
ماه انتشار : فروردین 98
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 475,000