لینک های ضروری
کروموزوم ساختار و عملکرد
نویسنده یا مترجم : مهری خاتمی، محمدمهدی حیدری
ماه انتشار : تیر1398
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 1,000,000
مکتب‌خانه آبادانی یزد
نویسنده یا مترجم : محسن عباسی هرفته
ماه انتشار : اردیبهشت‌ 1398
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 1,500,000
جنبه‌های نوین استفاده از گیاهان دارویی
نویسنده یا مترجم : محمدرضا غفاریان، حمید سودایی زاده
ماه انتشار : خرداد 1398
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 940,000
رباب‌نامه
نویسنده یا مترجم : علی سلطانی گردفرامرزی
ماه انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تیراژ : 150
قیمت پشت جلد : 0
کاربرد نرم افزارR در مدیریت
نویسنده یا مترجم : داود عندلیب اردکانی، آسیه سلطان محمدی
ماه انتشار : فروردین 1398
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 475,000
جستاری در بازاریابی استراتژیک
نویسنده یا مترجم : سعید سعیدا اردکانی، فرشته راستی، فاطمه زارع زاده م
ماه انتشار : فروردین 1398
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 450,000
اندیشه‌های شهرسازی در آثار متفکران ایرانی و مسلمان
نویسنده یا مترجم : حمید محمدی
ماه انتشار : فروردین 1398
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 700,000
مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری و منطقه‌ای
نویسنده یا مترجم : حمید محمدی، میترا قربی
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۷
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 500,000
جستاری در مدیریت فروش
نویسنده یا مترجم : سعید سعیدا اردکانی، اکرم شعبانی، امیررضا کنجکاو من
ماه انتشار : اسفند 1397
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 640,000
تمرین با دمبل
نویسنده یا مترجم : لیلی خاوری، میثم صفاری
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۷
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 580,000
شبیه سازی
نویسنده یا مترجم : حمزه ترابی
ماه انتشار : اسفند1397
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 485,000
یزدانش تاریخچه سی ساله دانشگاه
نویسنده یا مترجم : جلیل شاهی، گلپر نصری، حسین مسرت
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۷
تیراژ : 1000
قیمت پشت جلد : 500,000
درآمدی بر جامعه‌شناسی اقتصادی
نویسنده یا مترجم : منوچهر علی‌نژاد
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 525,000
کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری با تأکید بر کاربری اراضی شهری
نویسنده یا مترجم : محمدرضا رضایی، پریوش اورکی
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 480,000
روش تحقیق در علوم زیستی
نویسنده یا مترجم : سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی
ماه انتشار : دی ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 425,000
مدل های نوین تحلیل پوششی داده ها (DEA)
نویسنده یا مترجم : محمد زارعی محمودآبادی
ماه انتشار : دی ۱۳۹۷
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 460,000
وطن‌دوستی از دیدگاه اسلام
نویسنده یا مترجم : حمیده سادات موسویان، علی محمد میرجلیلی
ماه انتشار : آذر 1397
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 300,000
مقدمه‌ای بر حسابان تصادفی و کاربردهای آن
نویسنده یا مترجم : رسول روزکار، بهاالدین صوفی
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 425,000
مقدمه‌ای بر علم مدیریت، رویکردهای کمی تصمیم‌گیری
نویسنده یا مترجم : داود عندلیب اردکانی، نازی غلامی، ندا طهماسبی
ماه انتشار : آذر ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 500,000
برش صنعتی منسوجات
نویسنده یا مترجم : ندا دهقان، پدرام پیوندی
ماه انتشار : شهریور ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 430,000
شبیه‌سازی پارچه با مدل جرم و فنر
نویسنده یا مترجم : وجیهه مظفری شمسی، پدرام پیوندی
ماه انتشار : شهریور ۱۳۹۷
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 335,000
زبان تصویر و شیوه نقاشی
نویسنده یا مترجم : بهرام احمدی
ماه انتشار : شهریور 1397
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 370,000
تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)
نویسنده یا مترجم : محمد غفاری، امیررضا کنجکاو منفرد
ماه انتشار : مرداد ۱۳۹۷
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 350,000
روش و مبانی فقه الحدیث
نویسنده یا مترجم : علی‌محمد میرجلیلی
ماه انتشار : مرداد ۱۳۹۷
تیراژ : 500
قیمت پشت جلد : 240,000
برنامه‌ریزی یک اجتماع خوب
نویسنده یا مترجم : نجما اسماعیل‌پور، میترا قربی
ماه انتشار : تیر ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 325,000
سیرتحول رویکردها و نظریه‌ها در فلسفه جغرافیا
نویسنده یا مترجم : احسان لشکری تفرشی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 240,000
کنایه‌کاوی در امالی شریف مرتضی
نویسنده یا مترجم : فاطمه جمشیدی، وصال میمندی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 250,000
آیینه تعلیم (ادبیات تعلیمی منظوم)
نویسنده یا مترجم : محمدکاظم کهدویی
ماه انتشار : خرداد ۱۳۹۷
تیراژ : ۳۰۰
قیمت پشت جلد : 180,000
فصل تحصیلی ما
نویسنده یا مترجم : نجمه عزیزی بندرآبادی
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 120,000
اصول ایمنی در آزمایشگاه
نویسنده یا مترجم : ربابه حاجیان
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 150,000
قواعد و متون عربی ۲
نویسنده یا مترجم : محمدرضا نجاریان
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 500
قیمت پشت جلد : 280,000
کاربرد اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت در مباحث زنجیره تامین
نویسنده یا مترجم : داود شیشه‌بری، نورالدین سلیمی، نادر اصغری آخا
ماه انتشار : اسفند ۱۳۹۶
تیراژ : 400
قیمت پشت جلد : 180,000
آموزش محیط زیست در برنامه درسی
نویسنده یا مترجم : مریم کیان، بهنام کریمی
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۶
تیراژ : 400
قیمت پشت جلد : 140,000
روش پژوهش، نگارش و ارائه در علوم و مهندسی کامپیوتر
نویسنده یا مترجم : محمد قاسم‌زاده
ماه انتشار : بهمن ۱۳۹۶
تیراژ : ۴۰۰
قیمت پشت جلد : 200,000
کاربرد نرم افزارR در مدیریت
نویسنده یا مترجم : داود عندلیب اردکانی- آسیه سلطان محمدی
ماه انتشار : فروردین 98
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 475,000