دسترسی سریع

برای تماس با پردیس علوم انسانی و اجتماعی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۰۱۶ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۰۳۱۰ ( ۰۳۵ )
  • Humanity.yazd.ac.ir
  • Humanity [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: