دسترسی سریع

برای تماس با نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان مرکزی، دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۸۲۱۱۸۲۶ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۱۸۲۶ ( ۰۳۵ )
  • شماره تلفن هیأت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: ۳۸۲۰۹۸۰۱ ( ۰۳۵ )
  • arzyabi [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: