لینک های ضروری

برای تماس با برنامه، بودجه و تحول اداری از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان مرکزی، دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۸۲۱۱۷۹۵ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۱۷۹۵ ( ۰۳۵ )
  • planning [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: