لینک های ضروری

برای تماس با طرح‌های عمرانی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، جنب سالن ورزشی امام علی (ع)، دفتر مدیریت طرح‌های عمرانی
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • کدپستی: ۷۴۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۱۲۳۴۰۷۰ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۱۲۳۴۹۷۰ ( ۰۳۵ )
  • m_omrani [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: