دسترسی سریع

برای تماس با دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

 • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان استقلال، مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی
 • کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
 • تلفن دفتر مدیریت بین‌الملل دانشگاه: ۳۱۲۳۴۰۵۵ ( ۰۳۵ ) و تلفکس: ۳۸۲۰۰۱۴۹ ( ۰۳۵ )
 • تلفن دفتر اداره دانشجویان غیر ایرانی: ۳۱۲۳۴۰۵۸ ( ۰۳۵ )
 • تلفن دفتر اداره کنسولی و خدمات بین المللی: ۳۱۲۳۴۰۵۷ ( ۰۳۵ )
 • تلفن دفتر اداره ارتباطات و شبکه‌سازی: ۳۱۲۳۴۰۳۲ ( ۰۳۵ )
 • تلفن دفتر گروه برنامه‌ریزی و برندسازی: ۳۱۲۳۴۰۳۴ ( ۰۳۵ )
 • ایمیل مدیریت بین‌الملل: isco [at] offices.yazd.ac.ir
 • ایمیل اداره دانشجویان غیر ایرانی: isco.is [at] offices.yazd.ac.ir
 • ایمیل اداره کنسولی و خدمات بین‌المللی: isco.cs [at] offices.yazd.ac.ir
 • ایمیل اداره ارتباطات و شبکه‌سازی: isco.cn [at] offices.yazd.ac.ir
 • ایمیل گروه برنامه‌ریزی و برندسازی: isco.pb [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: