لینک های ضروری

برای تماس با انتشارات از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان مرکزی ۱، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر انتشارات
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۱۲۳۳۰۳۴ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۰۰۱۲۶ ( ۰۳۵ )
  • press [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: