لینک های ضروری

برای تماس با معاونت فرهنگی و اجتماعی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ضلع راست دانشکده منابع طبیعی، معاونت فرهنگی و اجتماعی
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۸۲۱۱۷۵۵ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۱۷۵۵ ( ۰۳۵ )
  • cultural [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: