دسترسی سریع

برای تماس با دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان استقلال، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۱۲۳۳۲۰۰ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۰۳۱۱ ( ۰۳۵ )
  • ema [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: