دسترسی سریع

برای تماس با دانشکده زبان و ادبیات از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان امامت، دانشکده زبان و ادبیات
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۱۱۶ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۲۷۸۸ ( ۰۳۵ )
  • linguistics.yazd.ac.ir
  • Linguistics [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: