دسترسی سریع

برای تماس با پردیس علوم از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس علوم
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۲۳۷ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۱۲۷۹ ( ۰۳۵ )
  • Science.yazd.ac.ir
  • Science [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: