لینک های ضروری

برای تماس با دانشکده علوم ریاضی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۷۱۵ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۰۶۹۵ ( ۰۳۵ )
  • math.yazd.ac.ir
  • math [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: