دسترسی سریع

برای تماس با دانشکده شیمی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۶۷۵ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
  • Chemistry.yazd.ac.ir
  • Chemistry [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: