دسترسی سریع

برای تماس با دانشکده مهندسی برق از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، دانشکده مهندسی برق
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۳۷۷ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
  • ee.yazd.ac.ir
  • ee [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: