لینک های ضروری

برای تماس با دانشکده مهندسی عمران از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، دانشکده مهندسی عمران
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۴۶۱ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۰۰۱۳۵ ( ۰۳۵ )
  • cie.yazd.ac.ir
  • CIE [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: