دسترسی سریع

برای تماس با دانشکده مهندسی عمران از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، دانشکده مهندسی عمران
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۴۶۱ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۰۰۱۳۵ ( ۰۳۵ )
  • cie.yazd.ac.ir
  • CIE [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: