دسترسی سریع

برای تماس با دانشکده مهندسی مکانیک از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، دانشکده مهندسی مکانیک
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۱۲۳۳۰۲۱ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۲۷۸۱ ( ۰۳۵ )
  • ME.yazd.ac.ir
  • ME [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: