دسترسی سریع

برای تماس با دانشکده مهندسی معدن و متالورژی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۵۱۱ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
  • MME.yazd.ac.ir
  • MME [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: