لینک های ضروری

برای تماس با گروه صنایع از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، گروه مهندسی صنایع
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۴۰۲ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۱۷۹۲ ( ۰۳۵ )
  • IE.yazd.ac.ir
  • IE [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: