دسترسی سریع

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی ویزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی۱، دانشکده مهندسی کامپیوتر
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۳۵۷ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۱۲۳۲۳۵۷ ( ۰۳۵ )
  • CE.yazd.ac.ir
  • CE [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: