لینک های ضروری

برای تماس با گروه مهندسی کامپیوتر از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی۱، گروه مهندسی کامپیوتر
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۳۵۷ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۱۲۳۲۳۵۷ ( ۰۳۵ )
  • CE.yazd.ac.ir
  • CE [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: