دسترسی سریع

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی ویزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی۱، دانشکده مهندسی کامپیوتر
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۳۵۷ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۱۲۳۲۳۵۷ ( ۰۳۵ )
  • CE.yazd.ac.ir
  • CE [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: