دسترسی سریع

برای تماس با دانشکده مهندسی نساجی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، دانشکده مهندسی نساجی
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۵۶۰ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۱۲۳۲۵۶۰ ( ۰۳۵ )
  • TE.yazd.ac.ir
  • TE [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: