دسترسی سریع

برای تماس با دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۱۲۳۴۹۵۸ ( ۰۳۵ )
  • Natural.yazd.ac.ir
  • Natural [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: