دسترسی سریع

برای تماس با گروه محیط زیست از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، گروه محیط زیست
  • کد پستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
  • Env.yazd.ac.ir
  • Env [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: