دسترسی سریع

برای تماس با مدیر حوزه ریاست از روش‌های زیر استفاده کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان مرکزی، دفتر ریاست دانشگاه
  • کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۸۲۱۱۸۲۷ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۱۸۲۹ ( ۰۳۵ )
  • director [at] offices.yazd.ac.ir

برای تماس با دفتر ریاست دانشگاه از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان مرکزی، دفتر ریاست دانشگاه
  • کدپستی: ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱
  • تلفن: ۳۸۲۱۱۸۲۷ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۱۸۲۹ ( ۰۳۵ )
  • president-office [at] offices.yazd.ac.ir
helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: