لینک های ضروری

برای تماس با پذیرش دانشجویان غیرایرانی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان مرکزی، دفتر پذیرش دانشجویان غیرایرانی
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۱۲۳۴۰۵۸ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۰۹۸۲۲ ( ۰۳۵ )
  • apply [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: