لینک های ضروری

برای تماس با گروه زبان و ادبیات فارسی از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان امامت، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۱۲۳۲۱۱۶ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۲۷۸۸ ( ۰۳۵ )
  • persian [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: