دسترسی سریع

ایده‌ها و طرح‌ها

سپاس‌گزار خواهم بود، در کنار طرح موضوعات مورد علاقه‌ی خود، یک "فکر" به ما هدیه کنید.
اولویت با ایده‌هایی است که بدون افزایش قابل توجه هزینه‌ها (مادی یا معنوی) به بهبود شرایط دانشگاه منجر شود.


helpIcon نام:
helpIcon رایانه:
پیام: