لینک های ضروری
عنوان : تحقیقات بازاریابی (نگرش کاربردی)
نام نویسنده : محمد غفاری، امیررضا کنجکاو منفرد
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 350,000
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۷