لینک های ضروری
عنوان : شبیه‌سازی پارچه با مدل جرم و فنر
نام نویسنده : وجیهه مظفری شمسی، پدرام پیوندی
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 335,000
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۷