لینک های ضروری
عنوان : برش صنعتی منسوجات
نام نویسنده : ندا دهقان، پدرام پیوندی
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 430,000
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۷