لینک های ضروری
عنوان : مدل های نوین تحلیل پوششی داده ها (DEA)
نام نویسنده : محمد زارعی محمودآبادی
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 460,000
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷