لینک های ضروری
عنوان : کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری با تأکید بر کاربری اراضی شهری
نام نویسنده : محمدرضا رضایی، پریوش اورکی
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 480,000
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷