لینک های ضروری
عنوان : تمرین با دمبل
نام نویسنده : لیلی خاوری، میثم صفاری
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 580,000
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷