لینک های ضروری
عنوان : مفاهیم کلیدی در مطالعات شهری و منطقه‌ای
نام نویسنده : حمید محمدی، میترا قربی
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 500,000
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷