لینک های ضروری
عنوان : جنبه‌های نوین استفاده از گیاهان دارویی
نام نویسنده : محمدرضا غفاریان، حمید سودایی زاده
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 940,000
تاریخ انتشار : خرداد 1398