لینک های ضروری
عنوان : تمرینات کاربردی در فوتبال، طراحی تمرین برای آماده سازی یک تیم موفق
نام نویسنده : حسین صمدی، مصیب رستگار هروکی، علی اکبر جهاندیده
تیراژ : 50
قیمت پشت جلد : 640,000
تاریخ انتشار : مهر 1398