لینک های ضروری
عنوان : تکاپویی در حسابان
نام نویسنده : حسین خورشیدی، محمدجواد منتظری
تیراژ : 1000
قیمت پشت جلد : 670,000
تاریخ انتشار : مهر 1398