لینک های ضروری
عنوان : شبیه‌سازی و آنالیز داده‌های ژنومی
نام نویسنده : مرتضی بیطرف ثانی، مهدی خجسته کی، ویدا ندافی سیچانی
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 470,000
تاریخ انتشار : مهر 1398