لینک های ضروری
عنوان : نقشه‌کشی صنعتی دو قسمت دوم
نام نویسنده : محمود مرجانی
تیراژ : 1000
قیمت پشت جلد : 350,000
تاریخ انتشار : مهر 1398