لینک های ضروری
عنوان : مدیریت کیفیت و بهره‌وری
نام نویسنده : علی مروتی شریف آبادی، سیدمحمود زنجیرچی، فائزه اسدی
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 1,100,000
تاریخ انتشار : مهر 1398