لینک های ضروری
عنوان : مدیریت دانش مشتری
نام نویسنده : لیلا آندرواژ، صاحب ایمانی، علیرضا رجبی‌پور میبدی
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 830,000
تاریخ انتشار : آبان 1398