لینک های ضروری
عنوان : تجزیه و تحلیل شاخص‌های مالی در کامفار
نام نویسنده : حمیدرضا نصیری زاده
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 420,000
تاریخ انتشار : دی 1398