لینک های ضروری
عنوان : سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری: مفاهیم و چارچوب‌های نظری
نام نویسنده : حبیب زارع احمدآبادی، علی صفاری دربرزی
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 555,000
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸