لینک های ضروری
عنوان : اجتماعات و مسکن شهری پایدار (بررسی تطبیقی تجارت اروپایی)
نام نویسنده : نجما اسماعیل‌پور، محمدباقر نادی
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 590,000
تاریخ انتشار : فروردین 1399