دسترسی سریع
عنوان : تحلیل پوششی داده‌ها در فضای ابهام
نام نویسنده : سیدمحمود زنجیرچی، اکرم حسن‌زاده
تیراژ : 50
قیمت پشت جلد : 685,000
تاریخ انتشار : مرداد 1399
معرفی کتاب :
فهرست مطالب :