دسترسی سریع
عنوان : بیوتکنولوژی گیاهی و مهندسی ژنتیک
نام نویسنده : سیدکاظم صباغ
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 640,000
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹
معرفی کتاب :
کتاب بیوتکنولوژی گیاهی و مهندسی ژنتیک در راستای نیاز دانشجویان کارشناسی زیست‌شناسی سلولی و مولکولی و بیوتکنولوژی و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی به رشته تحریر درآمده و سعی شده است با استفاده از تجربیات تحقیقاتی و همچنین منابع موجود علاوه بر ارایه مفاهیم و مبانی بیوتکنولوژی به سوالات دانشجویان هم پاسخ داده شود.
فهرست مطالب :
فهرست کتاب

فهرست کتاب