دسترسی سریع
عنوان : درآمدی بر نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها
نام نویسنده : اسماعیل مصطفوی، علی صدیق خاکی
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 415,000
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹
معرفی کتاب :
در طی دو دهه اخیر نظام‌های رتبه‌بندیِ مراکز آموزش عالی جهانی، به عنوان بستر سنجش و ارزیابی علم و فناوری تأسیس شده‌اند که می‌توانند در ایجاد تصویری روشن‌تر از وضعیت آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها برای مدیران دانشگاه‌ها، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آنها بسیار راه‌گشا باشند. در اثر حاضر به معرفی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و معیارها و شاخص‌های هر کدام از آنها پرداخته شده است.
فهرست مطالب :
فهرست مطالب

فهرست مطالب