دسترسی سریع
عنوان : ویژگی‌ها و فرآیندهای ژئومیکروبیولوژی تراورتن
نام نویسنده : سید محمد موسوی زاده
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 760,000
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۰
معرفی کتاب :
این کتاب حاصل مطالعات ۱۵ ساله یک تیم ژاپنی بر روی سنگ‌های تراورتن در این کشور است. در این کتاب اصول بنیادین زمین‌شیمی تشکیل تراورتن، ریخت‌شناسی و بافتارهای ویژه موجود در این سنگ ارائه گردیده و در ادامه روش‌های تحلیلی جهت بررسی تعامل بین فرآیندهای زمین‌شناختی، فیزیکی، شیمیایی و بخصوص فرآیندهای میکروبیولوژیکی در تشیکل تراورتن مطرح شده است. در نهایت جنبه‌های مختلف تشکیل رسوب تراورتن در ارتباط با چرخه‌های سوخت‌وساز روزانه غشاء‌های زیستی در برخی چشمه‌های تراورتن‌ساز در کشور ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست مطالب :