دسترسی سریع
عنوان : جغرافیای سیاسی و دوئالیسم روش‌شناختی
نام نویسنده : احسان لشکری تفرشی
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 1,160,000
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰
معرفی کتاب :
مبحث سیاست‌های فضایی (Politics of Space) به صورت فزاینده مورد توجه اندیشمندان در شاخه‌های مختلف علوم جغرافیایی قرار گرفته است. اصولاً چشم‌انداز فضایی حاصل مجموعه‌ای از تفاوت‌ها و تشابهات است که بنیاد هستی شناختی ظهور مطالعات جغرافیایی می‌گردد. لیکن یکی از منابع و سرچشمه‌های تولید این چشم‌انداز فضایی حاصل عملکرد قدرت می‌باشد که سامانده‌ای فضا را در مقطعی از تاریخ بر عهده داشته است.
فهرست مطالب :