دسترسی سریع
عنوان : ترجمه اشعار پایداری و مقاومت احمد فواد نجم
نام نویسنده : محمدرضا نجاریان، زهره حائری‌زاده
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 1,200,000
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۰
معرفی کتاب :
احمد فواد نجم یکی از چهره‌های برجسته معاصر شعر پایداری مصر است که مهم‌ترین جلوه‌های این ادبیات در شعر وی عبارتند از: ملی‌گرایی و دعوت به مبارزه علیه استبداد و استعمار. در ساختار شعر او می‌توان به رمزگرایی، زبان عامیانه، بیان حماسی و خطابی، اسلوب طنز و تهکم اشاره کرد. اثر حاضر ترجمه اشعار پایداری این شاعر به زبان فارسی است.
فهرست مطالب :