دسترسی سریع
عنوان : مرروی بر جریانهای نوین در مدیریت منابع انسانی
نام نویسنده : مهدی سبک‌رو، فهیمه فرقانی اله‌آبادی
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 830,000
تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰
معرفی کتاب :
کتاب حاضر ضمن تاملی بر اقدامات جدید در حوزه مدیریت منابع انسانی بر مفهوم‌سازی و توسعه فرایندهای حرفه‌ای در این زمینه تاکید نموده و سعی شده با بهره‌گیری از مطالعات جدید؛ مبانی فکری جدید مدیریت منابع انسانی را معرفی نماید.
فهرست مطالب :